Jääpurikate eemaldamine – jääpurikad katusel vajavad tähelepanu

Jääpurikate eemaldamine on üks olulisemaid asju, mida talvel teha, sest jääpurikad katusel võivad ohtu seada nii hoone, jalakäijad kui ka muu vara.

Loe lähemalt, kuidas purikate tekkimist vältida ja neid ohutult eemaldada.

Purikad katuseserval on sage nähtus

Iga talv toob endaga kaasa külmakraadide ja sulailmade vaheldumise ning sellega seoses ka jääpurikad.

Purikad tekivad, kui õues on külm ja katusel olev lumi hakkab majast eralduva soojuse mõjul sulama. Lume alumine kiht muutub veeks, liigub räästani ja külmub seal taas.

Eriti kiirelt kipuvad purikad tekkima keskmisest kehvema soojapidavusega katuse äärde.

Seega kui sinu majale tekivad kergesti purikad, võib see olla märk sellest, et maja soojustus tuleb üle vaadata.

Tõhus jääpurikate eemaldamine algab lume koristusest

Selleks, et katuseserva puhastamisest oleks kasu, tuleks jääpurikate eemaldamine ette võtta koos katuse lumest puhastamisega. Kui katus jääb lumiseks, siis hakkab juba õige pea jää uuesti räästa külge kogunema.

Kõige parem on hoida katuse serv talv läbi lumevaba. Kui katusele on paigaldatud lumetõkked, siis tuleks jälgida, et ka sinna taha ei koguneks liiga suurt lumemassi, sest see võib ühel hetkel alla kukkuda.

Katuse regulaarne puhastamine on üks peamisi võtteid, kuidas purikate teket ennetada. Kui tellida katuse lumekoristus juba ennetavalt, siis ei teki sulailmaga katusele nii palju vett ja see vähendab jäätumise tõenäosust.

Harjaga purikate kallale minek ei ole mõistlik

Märgates räästas purikaid, püüavad majaomanikud neid sageli ka ise harja või mõne muu käepärase tööriistaga alla lükata. Harjaga purikate kallale minek ei ole aga kuigi mõistlik.

Purikaid harjaga toksides võid kogemata vigastada katust ja pealegi jääb osa jäämassi katuselt eemaldamata, mis tähendab, et purikad tekivad kiirelt uuesti.

Teine ja väga oluline teema on ohutus. Lume- ja jääeemaldustöödel on lisaks katuse ohutusele vaja turvalisus tagada ka maapinnal, et ükski elanik, juhuslik möödakõndija ega auto viga ei saaks.

Jääpurikad katusel võivad vajada kiiret sekkumist

Eriti just vahelduvate talveilmadega võivad jääpurikad katusel muutuda kiirelt ohtlikuks. Suured jääkamakad on teravad ja kaaluvad mitu kilogrammi. Sellise kamaka allakukkumine võib olla möödakõndijale lausa eluohtlik.

Jääpurikate eemalduseks on soovituslik tellida lumekoristusteenus, mis hõlmab lisaks purikate eemaldamisele ka katuse külje või kogu katuse puhastust.

Sõltuvalt ilmastikust võib talve jooksul olla vaja teha lumekoristust korduvalt.

Jääpurikad räästas on välditavad, kui vihmaveerennid on puhtad

Selleks, et vähendada olukorda, kus jääpurikad räästas tekivad, tuleks lisaks talvisele hooldusele hoida vihmaveerennid aastaringselt samblast ja sodist puhtad. Veerennide puhastamisega tuleks tegeleda sügisel, veel enne suurte külmade saabumist.

Kui veerenni või katuse serva on paigaldatud sulavee ärajuhtimiseks küttekaabel, siis väga suurte miinuskraadidega ei pruugi see toimida ja renn võib jäässe minna. Küttekaabli paigaldamisel tasub kindlasti pöörduda spetsialisti poole, kes aitab välja valida sobivaima võimsusega kaabli.

Katuse puhastamine lumest aitab ära hoida niiskuskahjud toas

Katuse puhastamine lumest ei ole oluline mitte ainult maja ümbruses ohutuse tagamiseks, vaid ka võimalike lekete vältimiseks toas.

Koristamata lumi võib põhjustada katuse sissevarisemist või kahjustumist, mis omakorda toob kaasa probleeme hoone konstruktsiooniga ja elanike varaga.

Kui lumi jääb katusele seisma, siis võib ka pealtnäha õhuke lumekiht saada saatuslikuks, sest lumi muutub ajaga raskemaks.

Kortermajas võib see tähendada, et ühel hetkel hakkab ülemiste korruste korteritesse vesi sisse tilkuma.

Telli jääpurikate eemaldus õigeaegselt

Kui märkad oma maja räästas jääpurikaid, siis tasub sellest kohe katusehooldusfirmale teada anda.

Väikeseid purikaid on tunduvalt lihtsam eemaldada kui suuri jääkamakaid, lisaks on eemaldamata purikad ohtlikud.

Regulaarne lumekoristus tuleb tihti odavam kui erakorraline puhastus. Lumekoristus katuselt on tunnitöö ja arveldamine toimub töötundide alusel.

Katusel oleva lume ja jää eemaldus käib mitmeliikmelise meeskonnaga

Lumekoristustööde puhul käime objektil enamasti 3-liikmelise meeskonnaga, kellest kaks teevad tööd katusel ning üks jääb tänavale olukorda julgestama,

Kuna lumi ja jää tuleb katuselt alla lükata, on väga oluline tagada ohutus maapinnal, piirates ala ja jälgides katusel toimuvat.

Kui töö nõuab, siis sulgeme ka tänavalõigu ja reguleerime liiklust, et tagada lumekoristuse ajal inimeste ja liiklejate ohutus. Kokkuleppel ühistu või hoone omanikuga selgitame välja, milline kellaaeg on parim, et majaelanikke ja möödakõndijaid võimalikult vähe häirida.

Olulised on õiged töövõtted ja vahendid

Kõrgustes töötamiseks on vajalikud õiged töövõtted ja vahendid, et katusekatet mitte vigastada.

Lume koristamiseks kasutame spetsiaalseid mitte terava servaga tööriistasid.

Suurte purikate eemaldamise käigus võib katusele ja rennidele viga teha ja selle tööga peab olema ekstra ettevaatlik.

Nagu eelnevalt juba mainisime, ei ole harjavars just kõige sobivam tööriist purikate eemaldamiseks. Teravad tööriistad nagu näiteks kirves ei sobi samuti purikate alla lükkamiseks.

Kiire ja vajaduspõhine lumekoristus katustelt

Lumekoristusteenuse tellimine on oluline iga suurema maja ja hoone puhul, seda just talvisel perioodil. Pakume nii ühekordset kui ka regulaarset lumekoristusteenust.

Parima lumetõrjeteenuse saamiseks on kasulik teenusepartner välja valida juba varakult, sest eelnev objektiga tutvumine aitab kiiremini reageerida.

Kõigi osapoolte vaheliseks sujuvaks koostööks on vaja näiteks teada, kuidas pääseb katusele, kes avab ukse, millised on sobivad tööajad jne.

Hoiame lumeoludel silma peal

Katushoolduspartnerina jälgime ka ise lumeolusid ja jagame oma klientidele infot lumekoristustööde vajalikkuse kohta.

Eriti hoolikas tuleb olla siis, kui oodata on mitmenädalast pakast, suurt lumesadu ja pluss- ja miinuskraadide vaheldumist.

Õigeaegne katuse puhastamine tagab, et jääpurikaid ei teki ning sul on meelerahu, et katusega on kõik korras.

Telli jääpurikate eemaldamine

Jääpurikate eemalduseks ja lumekoristuse tellimiseks täida ära meie kontaktivorm ja vastame sulle juba 24 h jooksul.

Saada hinnapäring